Общи условия

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина Uni Delivery.eu. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОТВЪРЖДАВАМ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Uni Delivery.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона " ПОТВЪРЖДАВАМ ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в поръчката му /количка?/. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е скл. Договор.

5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

 

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката, когато стоката се доставя външен (не куриер на фирмата) куриер. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

Касовата бележка има ролята на документ за гаранция, тя трябва да бъде пазена и при връщане на поръчката/покупката да бъде приложена към артикулите за връщане.

 

IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране до адреса на клиента.

В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

V. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

​​10. Начини на плащане, клиентитени имат право да избират начин за плащане удобен за тях.

10.1 Наложен падеж – Клиентът заплаща пратката си при получаване в офис на куриерска фирма или при доставка на посоченият адрес.

10.2 В брой - можете да заплатите и получите поръчаните за София и доставени със собствени куриери. Цена на доставката – 5.00 лева.

Цените във сайта са в лева за един брой с включено ДДС. Плащането и получаването на всички необходими документи се извършва при доставка на поръчката.

10.3 Доставки при плащане по банков път – доставката се изпълнява след, като средствата се видят в банковата сметка на www.unidelivery.eu

 

10.4 Плащане с карта:

- Плащане през VPOS Терминал (Виртуален пос терминал) на ДСК Банк. Гарантиран и сигурен метод на вашето плащане.

  Обслужвани карти: Maestro, Mastercard, Visa, Visa Electron

Транзакциите с дебитни/кредитни карти се осъществяват посредством програмите за сигурност на MasterCard (MasterCard Identity check) и VISA (VISA Secure) през E- commerce платформата на Банка ДСК
От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2000 лева.
    Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

- Плащане през VPOS Терминал (Виртуален пос терминал) на My POS. Гарантиран и сигурен метод на вашето плащане.

  Обслужвани карти: MasterCard, VISA, AMEX, JCB, Union Pay или други Картови схеми, на които myPOS е пълноправен член;

- Плащане през VPOS Терминал (Виртуален пос терминал) на Strype. Гарантиран и сигурен метод на вашето плащане.

  Обслужвани карти: MasterCard, VISA, AMEX, JCB, Union Pay и други Картови схеми, на които Strype е пълноправен член;

- Плащане през VPOS Терминал (Виртуален пос терминал) на PayPal. Гарантиран и сигурен метод на вашето плащане.

  Платежна система за лица с профил в PayPal или избрали да направят плащане с карта: Обслужвани карти: MasterCard, VISA, AMEX, JCB, Union Pay.

   Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

11. Връщане на плащане направено през VPOS или Банков превод.

Клиент направил плащане по грешка, двойно плащане, плащане и отказване на поръчка или при невъзможност да бъде изпълнена поръчката / доставката,  ще получи средствата си обратно по сметката/ картата от където е направено плащането. 

Връщането на средства се осъществява след потвърждаване от страна на лицето, което е направило плащането. Потвърждаването може да бъде направено по мейл или чрез телефонен разговор.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

12. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /името на сайта/.

13. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

14. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

15. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата Uni Delivery.eu.

16. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Uni Delivery.eu услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

16а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

17. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

18. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Uni Delivery.eu

19. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Uni Delivery.eu.

19а. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

20 ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

21. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес order@unidelivery.eu ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

22. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

23. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

24. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 23а ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

24 б ИНСТРУКЦИЯ Лични данни

за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в регистър "Контрагенти", воден във фирма УНИ ДЕЛИВЪРИ ГРУП ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият правилник има за цел да регламентира:

1.1. Воденето, поддържането и защитата на регистър " Контрагенти ", съхраняващ лични данни на клиенти във фирма УНИ ДЕЛИВЪРИ ГРУП ЕООД.

1.2. Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения.

1.3. Необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни на посочените по-горе лица от неправомерно обработване (случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни).

ІI. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл.2. Регистърът набира и съхранява лични данни от контрагенти на фирма УНИ ДЕЛИВЪРИ ГРУП ЕООД по време на дейността им по изпълнение на договори, с оглед:

2.1. За установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на поръчки, които са постъпили в онлайн магазин на фирмата.

2.2. За водене на счетоводна отчетност.

 

ІІІ. ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл.3. Регистърът се води на електронен носител.

3.1. При водене на регистъра на технически носител, личните данни се въвеждат на твърд диск, на изолиран компютър.

3.2 Компютърът е със защитен достъп чрез парола за достъп до личните данни, който е непосредствен само от страна на обработващите на лични данни. При работа с данните се използват софтуерни продукти по обработка на данните.

3.3 Достъп до операционната система, съдържаща файлове за обработка на лични данни, имат само обработващите на лични данни чрез парола за отваряне на тези файлове. Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поддържане на високотехнологични антивирусни програми и периодично архивиране на данните.

 

ІV. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪХРАНЯВАНИ В РЕГИСТЪРА

Чл.4. В регистъра се поддържат следните видове данни:

4.1 Физическа идентичност – имена, адрес, телефон и ЕГН.

V. НАБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 5. Личните данни в регистър "Клиенти" се набират чрез постъпване на поръчки в онлайн магазин на фирмата, от дадено лице, което е клиент в изпълнение на Общи условия.

Чл.6. Във всички случаи, лицата, чиито данни подлежат на обработка в регистъра, подават необходимите лични данни на администратора  /длъжностното лице/, назначено за обработването им - обработващ на лични данни.

Чл.7. За необходимостта от набиране на лични данни и целите, за които ще бъдат използвани, длъжностното лице / общаботващ на личните данни информира лицето.

Чл.8. При необходимост от поправка на личните данни, лицата предоставят такива на длъжностното лице /обработващ на лични данни по негово искане на основание нормативно задължение.

 

VІ. ДОСТЪП НА ЛИЦАТА ДО ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Чл.9. Достъп до данните на лицето се осигурява под формата на:

9.1. устна справка;

9.2. писмена справка;

9.3. преглед на данните от самото лице или упълномощено от него такова;

9.4. предоставяне на копие от исканата информация.

Чл.10. При подаване искане за осигуряване на достъп, представляващият администратора разглежда заявлението за достъп или разпорежда на обработващия на лични данни да осигури искания от лицето достъп в предпочитаната от заявителя форма. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаване на искането, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране личните данни на лицето, с оглед възможни затруднения в дейността на администратора. Решението се съобщава писмено на заявителя, лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка. Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено правно основание, на заявителя се отказва достъп до тях с мотивирано решение. Отказът за предоставяне достъп може се обжалва от лицето пред посочения в писмото орган и срок.

Чл. 11. Достъп до личните данни на лицата, съдържащи се на технически носител, имат само обработващите на лични данни с паролата за достъп до файловете.

Чл.12. Освен на длъжностните лица Обработващи лични данни, правомерен е достъпът и на длъжностните лица, пряко ангажирани с оформяне и проверка законосъобразността на документите на лицата – управител, главен счетоводител, както и на лицата, осъществяващи технически счетоводни операции по обработка на документите. Обработващите на лични данни са длъжни да им осигурят достъп при поискване от тяхна страна.

 

VІІ. ДОСТЪП НА ТРЕТИ ЛИЦА ДО РЕГИСТЪР „КЛИЕНТИ”"

Чл.13. Информацията от регистър "Клиенти" не се изнася извън сградата на администратора. Никое длъжностно или трето лице няма право на достъп до регистър "Клиенти" на фирма УНИ ДЕЛИВЪРИ ГРУП ЕООД, освен ако същото е изисквано по надлежен път от органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи). Достъпът на тези органи до личните данни на лицата е правомерен.

Чл.14. (1) Не се изисква съгласие на лицето, ако обработването на неговите лични данни се извършва само от или под контрола на компетентен държавен орган за лични данни, свързани с извършване на престъпления, на административни нарушения и на непозволени увреждания. На такива лица се осигурява достъп до личните данни, като при необходимост им се осигуряват съответни условия за работа в помещение на дружеството.

(2) Правомерен е и достъпът на ревизиращите държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, като за целите на дейността им е необходимо да им се осигури достъп до данни в регистър „Клиенти”.

(3) При промени в статута на дружеството (преобразуване, ликвидация и други), налагащи прехвърляне на регистрите за лични данни от дружеството на друг администратор на лични данни, предаването на регистъра се извършва след разрешение на Комисията за защита на лични данни и съгласно посочения по-горе ред за внасяне на съответното искане.

Чл.15. Решението си за предоставяне или отказване достъп до лични данни за съответното лице администраторът съобщава на третите лица в 30-дневен срок от подаване на молбата, респ. искането.

Чл.16. При внедряване на нов програмен продукт за обработване на лични данни следва да се съставя нарочна комисия по тестване и проверка възможностите на продукта с оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и осигуряване максималната им защита от неправомерен достъп, загубване, повреждане или унищожаване.

Чл.17. За неизпълнение на задълженията, вменени на съответните длъжностни лица по този правилник и по Закона за защита на личните данни, се налагат дисциплинарни наказания по Кодекса на труда, а когато неизпълнението на съответното задължение е констатирано и установено от надлежен орган – предвиденото в Закона за защита на личните данни административно наказание – глоба. Ако в резултат действията на съответното длъжностно лице по обработване на лични данни са произтекли вреди за трето лице, същото може да потърси отговорност по реда на общото гражданско законодателство или по наказателен ред, ако стореното представлява по-тежко деяние, за което се предвижда наказателна отговорност.

Чл.18. Архивиране на личните данни на технически носител се извършва периодично на всеки 30 (дни) от обработващия на лични данни с оглед запазване на информацията за съответните лица в актуален вид. Същото се извършва на дискети, достъп до които има само обработващият на лични данни.

 

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

За целите на настоящия правилник:

§ 1. "Администратор на лични данни" е  УНИ ДЕЛИВЪРИ ГРУП ЕООД

§ 2. "Обработващ на лични данни" са следните длъжностни лица:

- Симеон Макавеев – Упълномощен представиел

§ 3. Настоящият правилник се издава на основание чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

§ 4. Настоящият правилник влиза в сила от 24.07.2017 г. и след като всички длъжностни лица, за които създава субективни права и задължения се запознаят с неговото съдържание срещу подпис.

§ 5. Копие от Правилника е на разположение за сведение и изпълнение.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

25. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

26. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

27. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

28. Интернет магазина Uni Delivery.eu е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

29. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 

Х. СПОРОВЕ И КАЗУСИ

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта НАИС и ОРС.
Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.